PALENIE TYTONIU W PRACY

Nie pal w pracy!


Palenie a zdrowie

Papierosy zawierają ponad 4.000 szkodliwych dla zdrowia składników, z czego o 40 z nich wiadomo, że przyczyniają się do zachorowania na raka. Do związków o działaniu rakotwórczym należą m.in. nikotyna, substancje smoliste, tlenek węgla, formaldehydy, amoniak, tlenki azotu, arszenik, cyjanek wodoru.

Na całym świecie tytoń powoduje blisko 3,5 mln przedwczesnych zgonów rocznie. Co 8 sekund wskutek palenia papierosów umiera jedna osoba.

Palenie zabija jednego na dwóch palaczy. Obliczono, ze przeciętna 25-letnia osoba, która wypala 10 papierosów dziennie, skraca swoje życie o 4,5 roku.

Palenie tytoniu w miejscu pracy

Palenie tytoniu w miejscu pracy powoduje straty dla pracodawców, m.in.:

 • większe o 18% koszty leczenia,
 • większą absencję pracowników (o 30-50%),
 • utratę od 2,2 do 5,5 dnia pracy każdego roku,
 • częstsze występowanie wypadków przy pracy (o 29-100%),
 • częstsze (o 40%) występowanie obrażeń związanych z wykonywanym zawodem,
 • stratę od 8 do 35 minut dnia pracy,
 • większą liczbę dni (o 25%), w czasie których pracownicy przebywali w szpitalu.
 • Wyniki badań w USA

  W Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że koszty opieki medycznej ofiar chorób związanych z paleniem to około 35 mln dolarów rocznie. Straty z powodu obniżenia wpływów oraz produktywności w związku z chorobami oraz śmiertelnością kosztowały kolejne 25-60 mln dolarów rocznie. Każdy palący pracownik kosztuje rocznie firmę około 1.000 dolarów więcej w kosztach leczenia oraz absencji w pracy. Jedno z badań wykazało także, że blisko 20% wszelkich nieobecności w pracy związanych jest z chorobami odtytoniowymi.

  Zakaz palenia w miejscu pracy
  daje oszczędności dla pracodawców, m.in.:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożarów oraz strat od ognia i dymu,
 • zmniejszenie kosztów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń,
 • zmniejszenie częstości występowania uszkodzeń wrażliwych na dym urządzeń (np. procesorów), a co z tym związane
 • zmniejszenie kosztów utrzymania do 23%.
 • Oprac. na podst. "Miejsce pracy bez papierosa"
  Wydawca: Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie ze środków
  "Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2000 r."
  Oprac. strony: J.Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl