TEST MOTYWACYJNY DO ZAPRZESTANIA PALENIA
WG. SCHNEIDER

Najważniejsza jest motywacja!


Pytanie / Odpowiedź

1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu?
Tak
Nie
2. Czy decydujesz się na to dla siebie samej/samego? (podkreśl "Tak"), czy dla kogoś innego, np. dla rodziny itp.? (podkreśl "Nie")
Tak
Nie
3. Czy podejmowałaś(eś) już próby rzucenia palenia?
Tak
Nie
4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej?
Tak
Nie
5. Czy wiesz dlaczego palisz tytoń? 
Tak
Nie
6. Czy mogłabyś/ mógłbyś liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół itp., gdybyś chciał(a) rzucić palenie?
Tak
Nie
7. Czy członkowie Twojej rodziny są osobami niepalącymi?
Tak
Nie
8. Czy w miejscu, w którym pracujesz nie pali się tytoniu?
Tak
Nie
9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia?
Tak
Nie
10. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał(a) problemy z utrzymaniem abstynencji?
Tak
Nie
11. Czy wiesz na jakie pokusy i trudności będziesz narażony(a) w okresie abstynencji?
Tak
Nie
12. Czy wiesz, w jaki sposób samej/ samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?
Tak
Nie
Suma
....
....

Interpretacja wyników testu

Test mierzy motywację pacjenta do zaprzestania palenia tytoniu. Aby to sprawdzić, należy podsumować wszystkie udzielone przez pacjenta odpowiedzi "Tak" i osobno podsumować odpowiedzi "Nie".

Jeśli suma udzielonych przez pacjenta odpowiedzi na "Tak" jest wyższa od sumy  odpowiedzi na "Nie" oznacza to, że umotywowany jest on stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Im więcej razy na pytania testu pacjent odpowiadał twierdząco, tym większa jest jego gotowość do zaprzestania palenia.

Jeśli natomiast pacjent częściej zakreślał odpowiedź na "Nie" oznacza to, że jego gotowość do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i bądź może w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia bądź może ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji. Należy sprawdzić, na które pytania pacjent udzielił odpowiedzi przeczącej, doradzić mu, jak ma rozwiązać swoje problemy oraz zaproponować podjęcie kolejnej próby zerwania z nałogiem.

Opracowano na podstawie:
"Test motywacyjny do zaprzestania palenia wg Schneider"
Wydawca: Centrum Onkologii-Instytut ze środków
"Programu pierwotnej profilaktyki chorób odtytoniowych w Polsce w 2000 r."
Oprac. strony: J.Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl